Patriarklejr nr. 8 Teltet, I.O.O.F. 
Jernbanegade 19,  4800 Nykøbing F

 
 
 
 

 
 

 

 Mødeplan
 
Valgte embedsmænd
 
Udnævnte embedsmænd
 
Stående udvalg
 
Kontakt udvalg
 
 Lejrens Historie
 
Nyttige Links
 
Retur til forsiden
 

.    

 

 
 

Om medlemskab
 

Hvem kan blive medlem?
 
Enhver logebroder i distrikt 5, Storstrømmen som har været i besiddelse af Sandheds-graden i mindst 12 måneder, kan optages i Lejr nr. 8 Teltet.
Optagelse sker ved, at en broder som opfylder ovenstående betingelser, foreslås, af en af patriarkerne i lejr nr. 8, Teltet, til optagelse.
Når forslaget er blevet behandlet i overensstemmelse med Odd Fellow Ordenens grundlov, modtager den foreslåede broder en "Kaldelse" til optagelse indeholdende dato og tidspunkt for optagelsen, underskrevet af lejrens Hovedpatriark og Skriftfører.
 
 
Hvad koster et  medlemskab?
 
Kontingentet som betales helårsvis er i lejr nr 8, Teltet  kr. 500,-.
I optagelsesgebyr betales kr. 800,- og for de to lejrgrader betales kr. 800,- for hver grad.
 
Ud over dette er der alene udgifter til deltagelse i patriarkmåltidet under det selskabelige samvær efter mødet. Her har vi en fast kuvertpris på ca. kr. 75,00 (plus drikkevarer).  Af hensyn til restauratørens dispositioner, er der bindende forhåndstilmelding til patriarkmåltiderne. Tilmelding foretages via lejrens kontaktudvalg i logen.
 

Har du spørgsmål til noget af det, du har set/læst på vores hjemmeside, er du meget velkommen til at rette henvendelse til en af lejrens embedsmænd eller til kontaktudvalget i den loge, du er medlem af.
 


Siden opdateret 26/05-2013-JpA